Dịch vụ BĐS

DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN CHÚNG TÔI CUNG CẤP:

1. DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
2. DỊCH VỤ TÀI CHÍNH (CẦM CỐ, ĐÁO HẠN NGÂN HÀNG, VAY VỐN NGÂN HÀNG):
3. MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN
4. DỊCH VỤ CÔNG CHỨNG TẠI NHÀ
5. DỊCH VỤ TÁCH SỔ, SANG TÊN SỔ ĐỎ NHANH
6. DỊCH VỤ ĐO ĐẠC, THẨM ĐỊNH HỒ SƠ TÁCH THỬA
7. DỊCH VỤ VỀ XÂY DỰNG VÀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG
8. DỊCH VỤ GIAO DỊCH AN TOÀN VỀ BẤT ĐỘNG SẢN:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét